- 13%
30,000,000 (đ)
26,000,000 (đ)

Diapason 132-G (Serial 88577)

- 14%
29,000,000 (đ)
25,000,000 (đ)

Tonica TU-5 (Serial 251088)

- 14%
29,000,000 (đ)
25,000,000 (đ)

Tonica NO-300 (Serial 104361)

- 17%
24,000,000 (đ)
20,000,000 (đ)

Roland HP-i7

- 10%
20,000,000 (đ)
18,000,000 (đ)

YAMAHA CLP-330C

- 20%
10,000,000 (đ)
8,000,000 (đ)

Casio CDP-31

190,000,000 (đ)

Yamaha C5

180,000,000 (đ)

Yamaha C7B

130,000,000 (đ)

Yamaha C3

130,000,000 (đ)

Yamaha G5E

110,000,000 (đ)

Yamaha G2E

90,000,000 (đ)

Yamaha G3

48,000,000 (đ)

Diapason No.170

68,000,000 (đ)

Yamaha YUA (Serial 2968786)

66,000,000 (đ)

Yamaha U3A

66,000,000 (đ)

Yamaha U30AS

65,000,000 (đ)

YAMAHA YUX (3249386)

64,000,000 (đ)

Yamaha W106B

62,000,000 (đ)

YAMAHA MX100MR (4907449)

61,000,000 (đ)

Yamaha W106

60,000,000 (đ)

Yamaha W102B

27,000,000 (đ)

SJ MUSIC SJ-112CPD

26,000,000 (đ)

Samick SU-121

25,000,000 (đ)

SAMICK SC-243M

23,000,000 (đ)

SAMICK JC-100B

23,000,000 (đ)

SAMICK SU-300ST

22,000,000 (đ)

SAMICK SU-300SS

22,000,000 (đ)

SAMICK SU-615S

22,000,000 (đ)

Young Chang U-121

34,000,000 (đ)

Yamaha CLP-555

28,000,000 (đ)

Yamaha CLP-470

28,000,000 (đ)

Yamaha CLP-S408PE

28,000,000 (đ)

YAMAHA CLP-545PE

28,000,000 (đ)

Yamaha CLP-380PE

27,000,000 (đ)

Yamaha CLP-S406PE

26,000,000 (đ)

YAMAHA CLP-545

26,000,000 (đ)

Yamaha CLP-280PE

55,000,000 (đ)

Yamaha DGP-2XG

40,000,000 (đ)

Yamaha DGP-7PE

33,000,000 (đ)

Yamaha DGP-5

24,000,000 (đ)

Yamaha DGP-1PE

20,000,000 (đ)

YAMAHA DUP-7

20,000,000 (đ)

YAMAHA DUP-20

20,000,000 (đ)

YAMAHA DUP-10PE

20,000,000 (đ)

Piano Yamaha DUP-5

43,000,000 (đ)

YAMAHA CVP-505

42,000,000 (đ)

Yamaha CVP-409PE

38,000,000 (đ)

Yamaha CVP-407

33,000,000 (đ)

Yamaha CVP-309PE

32,000,000 (đ)

Yamaha CVP-405

32,000,000 (đ)

Yamaha CVP-503

31,000,000 (đ)

Yamaha CVP-309

30,000,000 (đ)

YAMAHA CVP-403PE

24,000,000 (đ)

ROLAND HP-503

23,000,000 (đ)

ROLAND HP-503LWS

20,000,000 (đ)

ROLAND HP-207

20,000,000 (đ)

Roland KR-107

19,500,000 (đ)

Roland KR-577

19,000,000 (đ)

ROLAND HP-305GP

18,500,000 (đ)

Roland HP-i5

18,500,000 (đ)

Roland HP-i6

13,000,000 (đ)

CASIO AL-150R

13,000,000 (đ)

Casio PX-860

12,500,000 (đ)

Casio PX-760BK

12,000,000 (đ)

CASIO AP-45

12,000,000 (đ)

CASIO PX-750

12,000,000 (đ)

Casio AP-420

12,000,000 (đ)

Casio AP-650

12,000,000 (đ)

Casio PX-750WE

18,500,000 (đ)

Kawai CA-1000GP

18,000,000 (đ)

KAWAI PW-7

18,000,000 (đ)

Kawai CA-18

18,000,000 (đ)

Kawai CA-71

16,000,000 (đ)

Kawai PW-1200

15,500,000 (đ)

KAWAI PW-7C

15,500,000 (đ)

KAWAI PW-1000

15,000,000 (đ)

KAWA CP-150

12,000,000 (đ)

KORG LP-350

10,500,000 (đ)

KORG C-6500

10,500,000 (đ)

KORG XC-3000I

10,000,000 (đ)

KORG C-3200

10,000,000 (đ)

KORG C-350

9,500,000 (đ)

KORG C-2200

9,000,000 (đ)

KORG C-4500

9,000,000 (đ)

KORG C-2000

35,000,000 (đ)

Yamaha ELS-01C (Tặng EL-900)

23,000,000 (đ)

Yamaha EL-900M Logo (Tặng EL-90)

22,000,000 (đ)

Yamaha ELS-01 (Tặng EL-90)

20,000,000 (đ)

Yamaha EL-900M (Tặng EL-87)

18,000,000 (đ)

YAMAHA EL-900 (Tặng EL-70)

18,000,000 (đ)

Yamaha EL-900B (Tặng EL-70)

14,000,000 (đ)

YAMAHA EL-700 (Tặng EL-57)

12,000,000 (đ)

Yamaha EL-500 (Tặng EL-50)

2,500,000 (đ)

Yamaha F-410CE (có EQ)

2,300,000 (đ)

Crusader (Pháp)

2,300,000 (đ)

Aria AK-30CE

2,200,000 (đ)

Yamaha F-450CN

2,100,000 (đ)

Epiphone DR-100

2,100,000 (đ)

Talent TE-401

2,000,000 (đ)

Matilda MP-218KS

2,000,000 (đ)

Aria AK-30

3,950,000 (đ)

Yamaha E-353

3,200,000 (đ)

Yamaha E-253

4,200,000 (đ)

NUX AC30 Acoustic amplifier

800,000 (đ)

GHẾ PIANO ĐIỆN CÓ TĂNG ĐƠ

800,000 (đ)

Ghế Yamaha Electone Size Lớn

700,000 (đ)

Kèn Melodion Samick NSM-E37

450,000 (đ)

ghế piano điện không tăng đơ

300,000 (đ)

KHĂN PHỦ ĐÀN

250,000 (đ)

ỐNG SƯỞI ĐÀN

200,000 (đ)

Dây Line in Guitar Fender (5m)

Copyright © 2012 PIANO LE QUAN. All rights reserved.